Zasedání č. 201708 - 29. zasedání zastupitelstva města Dne 18.10.2017 10:58:54
bod č. 9. - Návrh na změnu podmínek pro čerpání příspěvků, poskytnutých Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace z Fondu pro rozvoj MNO
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1896/ZM1418/29          .....             30

1) schvaluje
změnu podmínek pro čerpání:	investičního příspěvku ve výši 4.226.000,-- Kč na 
akci "SW DoctIS pro operační sály"
	účelového neinvestičního příspěvku ve 
výši 997.000,-- Kč na akci "Stavební úpravy 
kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3"
	investičního příspěvku ve výši 500.000,-- Kč na 
vypracování investičního záměru na akci 
"Rekonstrukce IT infrastruktury II. etapa"
	investičního příspěvku ve výši 4.385.586,-- Kč na 
realizaci díla "Modernizace telekomunikační sítě - 
ústředna"
	investičního příspěvku ve výši 3.711.000,-- Kč na 
realizaci díla "Rozšíření wifi sítě v 
areálu MNO - realizace"
	investičního příspěvku ve výši 2.100.000,-- Kč na 
realizaci díla "Stavební úpravy chodby 
Centrálního příjmu s Emergency"


poskytnutých Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 
organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 1 a č. 2 a č. 3 
předloženého materiálu 


Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro