Zasedání č. 201708 - 29. zasedání zastupitelstva města Dne 18.10.2017 10:57:42
bod č. 26. - Fúze obchodních společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1894/ZM1418/29          .....             35

1) souhlasí
s prohlášením o vzdání se práv ze 
strany statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


1894/ZM1418/29          .....             35

2) souhlasí
s návrhem projektu fúze sloučením obchodních 
společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se 
sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, 
IČO: 479 73 145 a DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Matěje Kopeckého 
675/21, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 476 70 576 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


1894/ZM1418/29          .....             35

3) bere na vědomí
předběžnou zahajovací rozvahu obchodní společnosti Dům kultury 
Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. a oznámení dle 
příloh č. 3) a 4) předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 36 Proti: 2 Zdržel se: 6 Nehlasovalo: 8
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Nehlasoval
KSČM (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 5)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Proti
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro