Zasedání č. 201708 - 29. zasedání zastupitelstva města Dne 18.10.2017 10:33:26
bod č. 35. - Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem nacházejícím se se strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v ploše "A"
(Poznámka: hlasováno s úpravou v bodě č. 4)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1883/ZM1418/29          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci 
včetně součástí a příslušenství, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, ve 
"Strategické průmyslové zóně Ostrava - 
Mošnov",

za účelem realizace výstavby objektů v souladu se 
závaznými podmínkami pro poskytnutí dotace ve 
znění změny č. 12 závazných podmínek a 
zřídit právo stavby k prodávaným pozemkům pro 
kupujícího, za účelem výstavby 
multimodálního centra pod názvem "Ostrava Aiport 
Multimodal Park" na území průmyslové zóny 
Ostrava - Mošnov

nepřipouští se prodej jednotlivých pozemků;

jedná se o pozemky:

a) v k. ú. Mošnov, obec Mošnov:
- pozemek p.p.č. 1323
- pozemek p.p.č. 1328
- pozemek p.p.č. 1331/2
- pozemek p.p.č. 1332/2
- pozemek p.p.č. 1332/3
- pozemek p.p.č. 1332/4
- pozemek p.p.č. 1332/5
- pozemek p.p.č. 1334/2
- pozemek p.p.č. 1335/2
- pozemek p.p.č. 1338/9
- pozemek p.p.č. 1338/12
- pozemek p.p.č. 1339/3
- pozemek p.p.č. 1339/10
- pozemek p.p.č. 1339/21
- pozemek p.p.č. 1339/22
- pozemek p.p.č. 1340/19
- pozemek p.p.č. 1340/26
- pozemek p.p.č. 1340/27
- pozemek p.p.č. 1340/28
- pozemek p.p.č. 1367
- pozemek p.p.č. 1430
- pozemek p.p.č. 1431
- pozemek p.p.č. 1432
- pozemek p.p.č. 1433
- pozemek p.p.č. 1434
- pozemek p.p.č. 1435
- pozemek p.p.č. 1436
- pozemek p.p.č. 1437
- pozemek p.p.č. 1438
- pozemek p.p.č. 1439
- pozemek p.p.č. 1440
- pozemek p.p.č. 1441/1
- pozemek p.p.č. 1442
- pozemek p.p.č. 1451
- pozemek p.p.č. 1452
- pozemek p.p.č. 1453
- pozemek p.p.č. 1454
- pozemek p.p.č. 1455
- pozemek p.p.č. 1456
- pozemek p.p.č. 1457
- pozemek p.p.č. 1458
- pozemek p.p.č. 1459
- pozemek p.p.č. 1463
- pozemek p.p.č. 1467/1
- pozemek p.p.č. 1523
- pozemek p.p.č. 1524

a dle geometrického plánu č. 1208-181/2017 vyhotoveného 
pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov, v roce 2017:

- část pozemku p.p.č. 813/52, označená jako pozemek p.p.č. 
813/153 o výměře 872 m2

- část pozemku p.p.č. 1324, označená jako pozemek p.p.č. 1324/2 o 
výměře 879 m2

- část pozemku p.p.č. 1331/1, označená jako pozemek p.p.č. 1331/8 
o výměře 4237 m2

- část pozemku p.p.č. 1332/1, označená jako pozemek p.p.č. 
1332/20 o výměře 11276 m2

- část pozemku p.p.č. 1332/11, označená jako pozemek p.p.č. 
1332/19 o výměře 563 m2

- část pozemku p.p.č. 1339/2, označená jako pozemek p.p.č. 
1339/38 o výměře 21824 m2

- část pozemku p.p.č.1339/16 , označená jako pozemek p.p.č. 
1339/37 o výměře 226 m2

- část pozemku p.p.č. 1340/29, označená jako pozemek p.p.č. 
1340/96 o výměře 1833 m2

- část pozemku p.p.č. 1340/33, označená jako pozemek p.p.č. 
1340/93 o výměře 34 m2

- část pozemku p.p.č. 1340/35, označená jako pozemek p.p.č. 
1340/92 o výměře 4065 m2

- část pozemku p.p.č. 1366/3, označená jako pozemek p.p.č. 
1366/13 o výměře 7630 m2

- část pozemku p.p.č. 1467/2, označená jako pozemek p.p.č. 
1467/20 o výměře 405 m2

- část pozemku p.p.č. 1467/3, označená jako pozemek p.p.č. 
1467/19 o výměře 32 m2

- část pozemku p.p.č. 1467/4, označená jako pozemek p.p.č. 
1467/18 o výměře 131 m2

- část pozemku p.p.č. 1467/5, označená jako pozemek p.p.č. 
1467/16 o výměře 3 m2

- část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - 
parcela původ Pozemkový katastr (PK),

 parc.č. 1128/2, díl 1 (původní k.ú. Sedlnice), 
označená jako pozemek p.p.č. 1316/2 o výměře 208 m2


- část pozemku p.p.č. 1318/4, označená písmenem e, o 
výměře 1152 m2

- část pozemku p.p.č. 1318/5, označená písmenem d, o 
výměře 28 m2

- část pozemku p.p.č. 1319, označená písmenem f, o 
výměře 1637 m2

- část pozemku p.p.č.1322/1, označená písmenem g, o 
výměře 19079 m2

- část pozemku p.p.č. 1325/1, označená písmenem h, o 
výměře 25318 m2

- pozemek p.p.č. 1322/2 o výměře 2739 m2
- pozemek p.p.č. 1325/2 o výměře 7580 m2

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako 
p.p.č. 1325/2 o výměře 57533 m2

- část pozemku p.p.č.1329/2, označená písmenem l, o 
výměře 17272 m2

- část pozemku p.p.č.1329/3, označená písmenem m, o 
výměře 32261 m2

- pozemek p.p.č. 1329/1 o výměře 247 m2

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako 
p.p.č. 1329/1 o výměře 49780 m2


- část pozemku p.p.č. 1338/2, označená písmenem o, o 
výměře 10006 m2

-pozemek p.p.č. 1356/2 o výměře 37757 m2
-pozemek p.p.č. 1336/1 o výměře 1875 m2

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako 
p.p.č. 1336/1 o výměře 49638 m2

-část pozemku p.p.č. 1339/15, označená písmenem n, o 
výměře 704 m2

-pozemek p.p.č. 1339/6 o výměře 1938 m2
-pozemek p.p.č. 1339/5 o výměře 2608 m2

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako 
p.p.č. 1339/5 o výměře 5250 m2

-pozemek p.p.č. 1340/22 o výměře 286 m2
-pozemek p.p.č. 1340/21 o výměře 414 m2

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako 
p.p.č. 1340/21 o výměře 700 m2


b)
v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice:

- pozemek parc. č. 1128
- pozemek parc. č. 1127/1

a dle geometrického plánu č. 2011-181/2017, vyhotoveného 
pro k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, v roce 2017:

- pozemek parc. č. 1122/1 o výměře 25415 m2

- část pozemku parc. č. 1122/4 o výměře 2243 m2, označená 
písmenem a

- pozemek parc. č. 1122/5 o výměře 2 m2

- část pozemku parc. č. 1122/10 o výměře 944 m2, označená 
písmenem h

- část pozemku parc. č. 1122/12 o výměře 10102 m2, 
označená písmenem b

- pozemek parc. č. 1122/13 o výměře 6071 m2

- část pozemku parc. č. 1122/29 o výměře 291 m2, označená 
písmenem f

- pozemek parc. č. 1122/30 o výměře 19671 m2
- pozemek parc. č. 1122/31 o výměře 10858 m2
- pozemek parc. č. 1122/32 o výměře 14142 m2

- část pozemku parc. č. 1122/33 o výměře 7649 m2, označená 
písmenem o

- část pozemku parc. č. 1122/43 o výměře 3 m2, označená 
písmenem j

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako 
pozemek parc. č. 1122/1 o výměře 97391 m2

- část pozemku parc. č. 1122/7 o výměře 789 m2, označená 
jako pozemek parc. č. 1122/57

- část pozemku parc. č. 1129/3 o výměře 2979 m2, označená 
písmenem l

- pozemek parc. č. 1129/4 o výměře 160 m2
- pozemek parc. č. 1129/5 o výměře 1529 m2
- pozemek parc. č. 1129/6 o výměře 9292 m2

- část pozemku parc. č. 1129/7 o výměře 4082 m2, označená 
písmenem n

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako 
pozemek parc. č. 1129/6 o výměře 18042 m2


společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se 
sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


1883/ZM1418/29          .....             32

3) souhlasí
s obsahem návrhu "Smlouvy o zřízení věcného předkupního práva k nemovitým 
věcem", se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, 
se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 
4 předloženého materiálu, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a 
obchodu jakožto Správce programu


1883/ZM1418/29          .....             32

4) souhlasí
s obsahem návrhu "Dodatku č. 3, ke Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi 
pozemků" uzavřené dne 25. 2. 2009, ev. č. 0551/2009/MJ, se společností OSTRAVA 
AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu a s 
obsahem úplného znění této smlouvy, dle přílohy č. 6, za podmínky udělení 
souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu, jakožto Správce programu 


1883/ZM1418/29          .....             32

5) souhlasí
s obsahem návrhu "Smlouvy o zřízení práva 
stavby", se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., 
IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 9 předloženého 
materiálu, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva 
průmyslu a obchodu jakožto Správce programu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro