Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 16:32:51
bod č. 97. - Architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1785/ZM1418/27          .....             34

1) rozhodlo
o výběru nejvhodnějšího návrhu dle Protokolu o 
průběhu architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci 
veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v 
Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


1785/ZM1418/27          .....             34

2) rozhodlo
o vyplacení cen a odměn dle č. 11 Soutěžních podmínek a 
dle Protokolu o průběhu architektonicko-urbanistické soutěže na 
revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre 
Šrámka v Ostravě dle příloha č. 1 předloženého 
materiálu


1785/ZM1418/27          .....             34

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

a) sníží běžné výdaje na:

§ 3635, pol. 5166, ORJ 210..........................................o 270 tic. Kč

b) zvyšují se běžné výdaje na:

§ 3699, pol. 5021, ORJ 210..........................................o 136 tic. Kč


§ 3699, pol. 5362, ORJ 210.........................................o  24 tic. Kč


§ 3699, pol. 5213, ORJ 210.........................................o   60 tic. Kč


§ 3699, pol. 5173, ORJ 210.........................................o    2 tic. Kč


§ 6171, pol. 5021, ORJ 135.........................................o 48 tic. Kč


1785/ZM1418/27          .....             34

4) ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro