Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 16:31:47
bod č. 52. - Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1783/ZM1418/27          .....             34

1) bere na vědomí
rozhodnutí rady města č. 6535/RM1418/95 ze dne 30.5.2017 o 
udělení:

a) titul Ostravský dům roku 2016 stavbě: ATLETICKÁ HALA 
VÍTKOVICE v Ostravě - Zábřehu

b) Odměny: Vědeckotechnický park 4MEDi - CORPORATE BIOTECH PARK FOR 
MEDiCAL INNOVATIONS OSTRAVA v Ostravě - Porubě

c) Čestné uznání stavbám: Celková 
rekonstrukce bytového domu s přístavbou výtahu v 
Moravské Ostravě na ul. Přívozská

Hala s administrativní částí fy ROPER Engineering s.r.o. v 
Moravské Ostravě

ANTRACIT HOUSE v Ostravě - Kunčičkách

d) titul Ostravský dům roku - cena veřejnosti: Vědeckotechnický 
park 4MEDi - CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDiCAL INNOVATIONS OSTRAVA v Ostravě - 
Porubě


1783/ZM1418/27          .....             34

2) rozhodlo
o poskytnutí finančního ocenění:

za titul Ostravský dům roku 2016

investorovi VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.     částku ve 
výši          195 000,- Kč

autorovi arch. řešení OSA PROJEKT s.r.o.  částku ve 
výši         105 000,- Kč

za Odměnu - v pořadí druhé vyhodnocené dílo

investorovi PrimeCell Bioscience, a.s.     částku ve 
výši          97 500,- Kč

autorovi arch. řešení CENTROPROJEKT GROUP, a.s.  částku 
ve výši         52 500,- Kč


1783/ZM1418/27          .....             34

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje na §3699, pol. 5901, ORJ 210 o částku 
450 tis. Kč

zvyšují

běžné výdaje na §3699, pol. 5230, ORJ 210 o částku 
195 tis. Kč

běžné výdaje na §3699, pol. 5494, ORJ 210 o částku 
105 tis. Kč

běžné výdaje na §3699, pol. 5213, ORJ 210 o částku 
150 tis. Kč

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017


1783/ZM1418/27          .....             34

4) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro