Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 16:31:17
bod č. 104. - Návrh nevyužít předkupní právo k nemovitým věcem v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1782/ZM1418/27          .....             32

1) projednalo
oznámení o záměru zamýšleného 
úplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti AHOLD Czech 
Republic, a.s., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 
Praha 5, IČO: 440 12 373, a to pozemků:

parc. č. 2173/5 - ostat. plocha, jiná plocha o výměře 3 097 m2

parc. č. 2173/6 - ostat. plocha, jiná plocha o výměře 534 m2

parc. č. 2173/10 - ostat. plocha, jiná plocha o výměře 81 m2

s vymezeným předkupním právem dle ust. §101 
zák.č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů


1782/ZM1418/27          .....             32

2) rozhodlo
nevyužít předkupní právo k níže uvedeným 
nemovitým věcem v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, dle §101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve 
vlastnictví společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem 
Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, a to k 
pozemkům:

parc. č. 2173/5 ostat. plocha, jiná plocha o výměře 3 097 m2

parc. č. 2173/6 ostat. plocha, jiná plocha o výměře 534 m2

parc. č. 2173/10 ostat. plocha, jiná plocha o výměře 81 m2 
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro