Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 16:28:58
bod č. 94. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1779/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou 
městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 1947/3 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


1779/ZM1418/27          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Poruba, a to části pozemku 
parc.č. 3751/9, které jsou dle geometrického plánu č. 
2856-198/2016 vyhotoveného pro k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
odděleny a nově označeny jako pozemek parc.č. 3751/255 o výměře 16 m2 a 
parc.č. 3751/256 o výměře 30 m2


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


1779/ZM1418/27          .....             32

3) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 3751/230


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro