Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 16:28:08
bod č. 92. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Sokolská třída)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1777/ZM1418/27          .....             32

1) projednalo
a) žádost společnosti AKUSTART s.r.o., se sídlem Pod 
nemocnicí 685/6, Bohunice, 625 00 Brno, IČO 499 67 894 o prodej pozemků, 
a to:

- pozemku p. č. st. 369

- pozemku p. č. st. 1019

- pozemku p. p. č. 373/5

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

b) žádost společnosti MS AUTO CZ spol. s r.o., se sídlem 
Vřesinská 2141/159, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 258 29 131 o prodej 
částí pozemků, a to:

- části pozemku p. č. st. 369 o výměře 216 m2

- části pozemku p. p. č. 373/5 o výměře 286 m2

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


1777/ZM1418/27          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města prodat pozemky, a to:

- část pozemku p. č. st. 369 o výměře 535 m2 dle zákresu, 
který je přílohou č. 1/14 předloženého materiálu

- pozemek p. č. st. 1019

- pozemek p. p. č. 373/5

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz vydá souhlasné stanovisko k záměru 
prodeje výše uvedených pozemků


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro