Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 16:16:45
bod č. 88. - Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1774/ZM1418/27          .....             32

1) souhlasí
s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené městskému obvodu, a to
pozemek parc. č. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je bytový dům 
č.p. 3039 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to bytovou jednotku 
vymezenou ve smyslu zák. 72/1994Sb. K této  jednotce příslušejí spoluvlastnické 
podíly na společných částech budovy. Bytová jednotka číslo 3039/16, podíl na 
společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 5845/174204, do 
vlastnictví XXXX XXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX 
XXXXXXXX za kupní cenu 498.782,50 Kč, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, se 
zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé dle důvodové zprávy
 

1774/ZM1418/27          .....             32

2) souhlasí
s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené městskému obvodu, a to
pozemek parc. č. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je bytový dům 
č.p. 3038 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to bytovou jednotku 
vymezenou ve smyslu zák. 72/1994Sb. K této  jednotce příslušejí spoluvlastnické 
podíly na společných částech budovy. Bytová jednotka číslo 3038/4, podíl na 
společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 3336/99379, do 
vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, r.č. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX 
XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX za kupní cenu 282.098,00 Kč, dle přílohy č. 3 
tohoto materiálu, se zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé dle důvodové zprávy
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro