Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 15:14:43
bod č. 84. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemků v k. ú. Bartovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1770/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly pozemků v k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava, a to: 

- spoluvlastnický podíl ve výši  6/26 pozemku 
parc. č. 1566/7

- spoluvlastnický podíl ve výši  6/14 pozemku 
parc. č. 1735

- spoluvlastnický podíl ve výši  1/33 pozemku 
parc. č. 1167/131

- spoluvlastnický podíl ve výši  1/33 pozemku 
parc. č. 1617/1

- spoluvlastnický podíl ve výši  1/33 pozemku 
parc. č. 1628/3

- spoluvlastnický podíl ve výši  1/33 pozemku 
parc. č. 1641/3

- spoluvlastnický podíl ve výši  6/12 pozemku 
parc. č. 1696/2

- spoluvlastnický podíl ve výši 24/48 pozemku 
parc. č. 1707


od vlastníka: 
Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu PRIOR – Severomoravské OD Ostrava v likvidaci, 
státní podnik, se sídlem Hrabákova 1861/1, 702 00 
Moravská Ostrava, IČO: 001 57 325

za sjednanou kupní cenu v celkové výši 30.000,- Kč

a zahájit jednání ve věci uzavření kupní 
smlouvy.


1770/ZM1418/27          .....             32

2) si vyhrazuje
označit spoluvlastnické podíly nemovitých věcí, 
uvedené v bodu 1) návrhu usnesení, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětné spoluvlastnické podíly 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví


1770/ZM1418/27          .....             32

3) rozhodlo
označit spoluvlastnické podíly nemovitých věcí, 
uvedených v bodu 1) návrhu usnesení tohoto 
materiálu, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětné spoluvlastnické podíly statutární 
město Ostrava nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro