Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 15:11:24
bod č. 50. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Třebovice ve Slezsku, v k.ú. Stará Plesná a v k.ú. Proskovice, vše obec Ostrava a prodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1766/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat

- pozemek parc.č. 930 v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený 
městskému obvodu Třebovice


1766/ZM1418/27          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat

- část pozemku parc.č. 219/1 o výměře 25 m2 v k.ú. 
Stará Plesná, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou 
městskému obvodu Plesná,

dle zákresu, který je přílohou č. 4 tohoto 
materiálu


1766/ZM1418/27          .....             32

3) rozhodlo
že město nemá záměr prodat

- část pozemku parc.č. 599/3 o výměře 57 m2 (díl 
"h") a část pozemku parc.č. 618/7 o výměře 7 m2

(díl "f "), oba v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené 
městskému obvodu Proskovice, které jsou dle geometrického 
plánu č. 847-36/2016, vyhotoveného

pro k.ú. Proskovice, obec Ostrava, který je přlohou č. 5, 
označeny jako pozemek parc.č. 599/3

v k.ú. Proskovice, obec Ostrava


1766/ZM1418/27          .....             32

4) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. 
Krásné Pole, obec Ostrava

- pozemek parc.č. 721/3

- část pozemku parc.č. 720/2 o výměře cca 179 m2 dle 
zákresu, který je přílohou č. 8 tohoto materiálu,

oba ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeny 
městskému obvodu Krásné Pole


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nehlasoval
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro