Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 15:10:47
bod č. 49. - Návrh na záměr města prodat části pozemků v areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1765/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené části pozemků 
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava,   

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno 
městskému obvodu Pustkovec, včetně součástí   a 
příslušenství, a to:


- část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 267 m2, označená 
písmenem b

- část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 226 m2, označená 
písmenem a

- část pozemku parc. č. 4685/61 o výměře 231 m2, označená 
písmenem e

- část pozemku parc. č. 4685/63 o výměře 848 m2, označená 
písmenem d

- část pozemku parc. č. 4685/89 o výměře 105 m2, označená 
písmenem c

všechny části pozemku označené v geometrickém 
plánu č. 5677-153/2017 vyhotoveném pro k.ú. Pustkovec, 
obec Ostrava, v roce 2017, a sloučené do pozemku dále 
označeného jako pozemek parc. č. 4685/61 o výměře 1677 m2 dle 
téhož uvedeného geometrického plánu


a část pozemku parc. č. 4685/119 o výměře 10 m2, která je 
dle téhož geometrického plánu označená jako pozemek 
parc. č. 4685/123


společnosti Elektro MAR, a.s., IČO: 039 15 131, se sídlem 
Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava


a zároveň si vyhrazuje právo prodat všechny tyto 
výše uvedené nemovité věci (části pozemků) 
včetně součástí a příslušenství společně, 
nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více 
uvedených věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje právo 
tento záměr kdykoliv zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nehlasoval
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro