Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 15:05:09
bod č. 44. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1760/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat

pozemek parc.č. 190/19 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený 
městskému obvodu Hrabová

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


1760/ZM1418/27          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města směnit níže uvedenou nemovitou věc ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Proskovice, a to: - část  pozemku 
parc.č. 85/11, orná  půda  o  výměře 850 m2, která  je  dle  geometrického 
plánu č. 866-12/2017 vyhotoveného pro k.ú. Proskovice, obec Ostrava,  označena 
jako pozemek parc.č. 85/11, orná půda v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
za
níže uvedenou nemovitou věc v podílovém spoluvlastnictví XXXXXX XXXXXXXXXX X 
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, oba bydliště XXXXXXXX XXXX XXXXX XXX XX, a to:- 
pozemek parc.č. 85/10 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval