Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 15:03:59
bod č. 41. - Návrh nezrušit část usnesení ZM týkajícího se účelu užívání svěřených nemovitých věcí, návrh na záměr města neprodat nemovité věci, vše v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Koksární)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1757/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
nezrušit část usnesení zastupitelstva města č. 851/15 ze 
dne 27.02.2008, a to tak, že se nevypouští text "za 
účelem realizace sociálního bydlení" 


1757/ZM1418/27          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat

- pozemek p. č. st. 131, jehož součástí je stavba: Přívoz 
č. p. 121, jiná stavba

- pozemek p. č. st. 132, jehož součástí je stavba s č. p. 119, 
jiná stavba

- pozemek p. č. st. 910, jehož součástí je stavba s č. p. 892, 
jiná stavba

- pozemek p. č. st. 2265, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
garáž

- pozemek p. p. č. 110/1,

- pozemek p. p. č. 351/12,

přípojku kanalizace, přípojku pitné vody na pozemku p. p. č. 351/1,

zpevněné plochy na pozemku p. p. č. 351/12, pozemku p. č. st. 131 a 
pozemku p. č. st. 910,

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval