Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 15:03:30
bod č. 40. - Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1756/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
že město nemá záměr směnit nemovité věci v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Slezská Ostrava, a to pozemky:

- parc.č. 4211

- parc.č. 4212

- parc.č. 4217

za pozemky ve vlastnictví obchodní společnosti QT Technik spol. s 
r.o., se sídlem Těšínská 2088/179, Slezská 
Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 619 77 837, a to: 


- parc.č. 4200/4

- parc.č. 4204/1

- část pozemku parc.č. 4215, o výměře 65 m2 označenou jako 
díl "a" a sloučenou do pozemku parc.č. 4206, který je 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený 
MOb Slezská Ostrava, dle geometrického č. 4088-249/2016 (viz 
příloha č. 1/3)


1756/ZM1418/27          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

- část pozemku p.p.č. 802/1, o výměře cca 2 m2, dle snímku 
(viz příloha č. 2/1)
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval