Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 15:03:07
bod č. 39. - Návrh na záměr města směnit pozemky k.ú. Moravská Ostrava, k. ú. Přívoz, k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory, návrh na záměr města směnit pozemky k. ú. Moravská Ostrava - s ŘSD ČR
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1755/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města směnit pozemky, a to:

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy

- pozemek parc. č. 3606/25

- pozemek parc. č. 3606/7

 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

 nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz

- pozemek parc. č. 2049/5

- pozemek parc. č. 2062/4

- pozemek parc. č. 2087/23

- pozemek parc. č. 2087/27

 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

 svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

- pozemek p.p.č. 497/29

- pozemek p.p.č. 958/25

- pozemek p.p.č. 958/26

 k. ú. Přívoz, obec Ostrava

 nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz


- pozemek p.p.č. 958/27

- pozemek p.p.č. 966/12

 k. ú. Přívoz, obec Ostrava

 svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

za

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství 
silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 – Nusle, IČO 659 93 390

- pozemek parc. č. 2045/20

 - pozemek parc. č. 2045/18

 - pozemek parc. č. 2045/28

 - pozemek parc. č. 2040/17

 - pozemek parc. č. 2064/54

 - pozemek parc. č. 2040/19

 - pozemek parc. č. 1888/2

 - pozemek parc. č. 1800/71

 - pozemek parc. č. 1800/72

 - pozemek parc. č. 1977/20

 - pozemek parc. č. 1800/51

 - pozemek parc. č. 1800/52

 - pozemek parc. č. 1800/69

 - pozemek parc. č. 1800/70

 - pozemek parc. č. 1977/18

 - pozemek parc. č. 1977/19

 - pozemek parc. č. 1977/39

 - pozemek parc. č. 1985/9

 - pozemek parc. č. 3606/36

 - pozemek parc. č. 2220/8

 - pozemek parc. č. 2236/2

 - pozemek parc. č. 2241/4

 - pozemek parc. č. 2241/5

 - pozemek parc. č. 2327/4

 - pozemek parc. č. 3606/21

 - pozemek parc. č. 3606/27

 - pozemek parc. č. 3606/34

 - pozemek parc. č. 4240/25

 - pozemek parc. č. 4240/36

 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

- pozemek p.p.č. 161/20

- pozemek p.p.č. 161/21

- pozemek p.p.č. 161/23

- pozemek p.p.č. 161/24

- pozemek p.p.č. 161/26

- pozemek p.p. č. 161/30

- pozemek p.p.č. 163/4

- pozemek p.p.č. 168/59

- pozemek p.p.č. 168/61

- pozemek p.p.č. 168/62

- pozemek p.p.č. 168/63

- pozemek p.p.č. 168/64

- pozemek p.p.č. 172/5

- pozemek p.p.č. 487/4

- pozemek p.p.č. 1065

 k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava


- pozemek p.p.č. 355/71

 k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava


za podmínky, že Rada městského obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz vydá souhlasné stanovisko ke směně 
výše uvedených pozemků


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


1755/ZM1418/27          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města směnit pozemky, a to:

pozemek parc. č. 2087/24 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

za

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství 
silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 – Nusle, IČO 659 93 390


 - pozemek parc. č. 1882/1

 - pozemek parc. č. 1882/4

 - pozemek parc. č. 1882/5

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

za podmínky, že Rada městského obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz vydá souhlasné stanovisko ke směně 
výše uvedených pozemků

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval