Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 15:02:13
bod č. 37. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava městskému obvodu Vítkovice
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1753/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to:- 
pozemek parc.č. 942/5, zast. plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba č.p. 
732, bydlení - pozemek parc.č. 942/57- pozemek parc.č. 942/71
z vlastnictví Ing. Viliama Wachala,  rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXX XXX 
XX XXXXXXXza  sjednanou kupní cenu ve výši 3,188.660,- Kč,
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3  předloženého materiálu

1753/ZM1418/27          .....             32

2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci v 
k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Vítkovice, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, v platném znění, za podmínky, že 
statutární město Ostrava nabude uvedené nemovité 
věci do svého vlastnictví, a to:

- pozemek parc.č. 942/5, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 732, bydlení 

- pozemek parc.č. 942/57

- pozemek parc.č. 942/71


1753/ZM1418/27          .....             32

3) rozhodlo
označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Vítkovice, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, v platném znění za podmínky, že 
statutární město Ostrava nabude uvedené nemovité 
věci do svého vlastnictví, a to:

- pozemek parc.č. 942/5, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 732, bydlení 

- pozemek parc.č. 942/57

- pozemek parc.č. 942/71 
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Nehlasoval
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval