Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 15:01:47
bod č. 36. - Návrh koupit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října), návrh koupit pozemek v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Skladištní)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1752/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly k pozemku parc. č. 3594/15 v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava od podílových spoluvlastníků:- XXXXXXXXXXX XXXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště: XX XXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX, podíl o 
velikosti 1/2- XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště: XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,  podíl o velikosti 1/2
za celkovou kupní cenu ve výši 60.150,- Kč
přičemž sjednaná kupní cena každého z výše uvedených spoluvlastnických podílů 
činí 30.075,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
 

1752/ZM1418/27          .....             32

2) rozhodlo
koupit pozemek p. p. č. 1552 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava

od společnosti Koblovská komoditní společnost, s.r.o., se 
sídlem Hřbitovní 362/14, Koblov,
711 00 Ostrava, IČO 619 72 436

za kupní cenu 980.000,- Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval