Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 14:59:29
bod č. 30. - Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Slezská Ostrava, městskému obvodu Stará Plesná a městskému obvodu Ostrava-Jih a nesvěření pozemku městskému obvodu Ostrava-Jih
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1746/ZM1418/27          .....             32

1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění 

pozemky:

parc. č. 29/4 - ostatní plocha, jiná plocha

parc. č. 5596/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava


1746/ZM1418/27          .....             32

2) rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská 
Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění 

pozemky:

parc. č. 29/4 - ostatní plocha, jiná plocha

parc. č. 5596/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

 
1746/ZM1418/27          .....             32

3) si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění 

pozemek parc. č. 856/128 - orná půda v k. ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava

 
1746/ZM1418/27          .....             32

4) rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Plesná 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění 

pozemek parc. č. 856/128 - orná půda v k. ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava


1746/ZM1418/27          .....             32

5) si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění 

pozemek:

parc. č. 73/1 - ostatní plocha, jiná plocha

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava


a pozemky:

p. č. st. 445 - zastavěná plocha, zbořeniště

p. č. st. 1576 - zastavěná plocha a nádvoří

p. č. st. 2126 - zastavěná plocha a nádvoří

p. p. č. 270/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 318/4 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 318/7 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 329/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 329/3 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň

p. p. č. 371/23 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 371/79 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/80 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/81 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/82 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/83 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/86 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 371/87 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 371/90 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 371/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 379/7 - ostatní plocha, zeleň

p. p. č. 379/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava


1746/ZM1418/27          .....             32

6) rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle 
čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění 

pozemek:

parc. č. 73/1 - ostatní plocha, jiná plocha

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava


a pozemky:

p. č. st. 445 - zastavěná plocha, zbořeniště

p. č. st. 1576 - zastavěná plocha a nádvoří

p. č. st. 2126 - zastavěná plocha a nádvoří

p. p. č. 270/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 318/4 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 318/7 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 329/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 329/3 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň

p. p. č. 371/23 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 371/79 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/80 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/81 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/82 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/83 - ostatní plocha, jiná plocha

p. p. č. 371/86 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 371/87 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 371/90 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 371/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace

p. p. č. 379/7 - ostatní plocha, zeleň

p. p. č. 379/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava


1746/ZM1418/27          .....             32

7) si vyhrazuje
rozhodnutí neoznačit jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění 

pozemek p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava


1746/ZM1418/27          .....             32

8) rozhodlo
neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění 

pozemek p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval