Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 14:56:07
bod č. 22. - Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1738/ZM1418/27          .....             32

1) odvolává
delegace Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. jako zástupce 
statutárního města Ostravy na valné hromady 
obchodních společností s majetkovou účastí 
statutárního města Ostravy:

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.

Sídlo: Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, 
IČ: 25379631    

Koordinátor ODIS s.r.o.
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, 
PSČ 702 00, IČ: 64613895

Ostrava 2018, s.r.o.                              
Sídlo: Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86, PSČ 
703 00, IČ: 28597966

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.
Sídlo: Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914


1738/ZM1418/27          .....             32

2) deleguje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. f) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů zástupce 
statutárního města Ostravy na valné hromady 
obchodních společností s majetkovou účastí 
statutárního města Ostravy v následujícím 
složení:

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
Sídlo: Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, 
IČ: 25379631 

třetí náhradník: Ing. Vladimír Cigánek, 
náměstek primátora

                                 
Koordinátor ODIS s.r.o.
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, 
PSČ 702 00, IČ: 64613895

třetí náhradník: Ing. Vladimír Cigánek, 
náměstek primátora

Ostrava 2018, s.r.o.
Sídlo: Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86, 
PSČ 703 00, IČ:28597966                               
                                       
delegovaný zástupce: Ing. Vladimír Cigánek, 
náměstek primátora

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.

Sídlo: Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914

první náhradník: Ing. Vladimír Cigánek, 
náměstek primátora  
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nehlasoval Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Nehlasoval
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro