Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 14:52:11
bod č. 70. - Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (Gravitační odvodnění Hrušova)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1736/ZM1418/27          .....             35

1) rozhodlo
koupit pozemky:- parc. č. 265- parc. č. 266/1- parc. č. 266/2- parc. č. 267/1- 
parc. č. 268- parc. č. 291/1- parc. č. 291/3- parc. č. 292- parc. č. 293- parc. 
č. 294vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava
od spoluvlastníků:paní XXXX XXXXXXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXX XX XX XXX XXX XX 
XXXXXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5
pana XXXXX XXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 
spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5
paní XXXX XXXXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXX XX XX XXX XXX XX XXXXXXXXXX, 
spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5
paní XXXXXXX XXXXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXX XX XX XXX XXX XX XXXXXXXXXX, 
spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5
paní XXXXXX XXXXXXXXX rok nar. XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 
spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5
za celkovou kupní cenu 26.815.000,- Kč  a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 
2 předloženého materiálu a se zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé v důvodové 
zprávě
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 8 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 6)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Zdržel se Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Nehlasoval Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Nehlasoval
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro