Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 14:36:34
bod č. 79. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her pro období 2017-2018 v oblasti sportu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1733/ZM1418/27          .....             46

1) rozhodlo
o neposkytnutí účelových dotací z odvodů z 
loterií a jiných podobných her v oblasti sportu pro 
období 2017-2018 žadatelům o účelovou dotaci uvedeným v 
příloze č. 1 předloženého materiálu z důvodu 
vyřazení žádostí z výběrového 
řízení pro nesplnění formálních 
náležitostí


1733/ZM1418/27          .....             46

2) rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací z odvodů z 
loterií a jiných podobných her v oblasti sportu pro 
období 2017-2018 příjemcům dotací uvedeným v 
příloze č. 2 předloženého materiálu, a to ve 
výši dle uvedené přílohy č. 2, a dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu a o 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
účelových dotací mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemci účelových dotací 
uvedenými v tomto bodě usnesení, a dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


1733/ZM1418/27          .....             46

3) rozhodlo
o neposkytnutí účelových dotací z odvodů z 
loterií a jiných podobných her v oblasti sportu pro 
období 2017-2018 žadatelům o účelovou dotaci uvedeným v 
příloze č. 3 předloženého materiálu a dle důvodové 
zprávy


1733/ZM1418/27          .....             46

4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- snižují

neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161 o 36 050 tis. Kč


- zvyšují

neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5212, ÚZ 1355, ORJ 161 o   100 tis. Kč  

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161 o 33 755 tis. Kč

investiční transfery

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 161 o  2 195 tis. Kč


1733/ZM1418/27          .....             46

5) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení

Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro