Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 14:33:26
bod č. 78. - Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelových dotací obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1732/ZM1418/27          .....             46

1) rozhodlo
o uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy evid. č. 2787/2015/KSV ze dne 
29.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 05.01.2017, s obchodní 
společností Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


1732/ZM1418/27          .....             46

2) rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí investiční účelové dotace evid. č. 
1831/2016/ŠaS ze dne 29.06.2016 s obchodní společností 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle 
přílohy č. 7 předloženého materiálu


1732/ZM1418/27          .....             46

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

snižují investiční transfery

na § 3412, pol. 6313, ORG 4262, ORJ 161 o 6 905 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery

na § 3412, pol. 5213, ORG 4262, ÚZ 2003, ORJ 161 o 6 905 tis. Kč


1732/ZM1418/27          .....             46

4) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro