Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 10:59:40
bod č. 21. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava a Ostravské univerzitě na významnou akci města "Ostravská Noc vědců 2017"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1722/ZM1418/27          .....             46

1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy Vysoké škole 
báňské Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, 
sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba,

ve výši 100 tis. Kč na významnou akci města 
"Ostravská Noc vědců 2017" a o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi 
statutárním městem Ostrava a výše uvedeným 
subjektem dle přílohy č. 1 a přílohy č. 3 předloženého 
materiálu


1722/ZM1418/27          .....             46

2) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy Ostravské univerzitě, IČO 
61988987, sídlem Dvořákova138/7, 701 03 Ostrava, ve 
výši 100 tis. Kč na významnou akci města 
"Ostravská Noc vědců 2017" a o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi 
statutárním městem Ostrava a výše uvedeným 
subjektem dle přílohy č. 2 a přílohy č. 4 předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro