Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 10:42:06
bod č. 72. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů loterií a jiných podobných her v oblasti sociální péče a protidrogové prevence
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1716/ZM1418/27          .....             30

1) rozhodlo
- o poskytnutí účelových dotací v oblasti 
sociální péče a protidrogové prevence dle 
přílohy č. 1 a č. 3 předloženého materiálu a o 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
účelových dotací dle návrhu uvedeného v 
příloze č. 6 předloženého materiálu,


- o neposkytnutí účelových dotací v oblasti 
sociální péče a protidrogové prevence dle 
přílohy č. 2 a č. 4 předloženého materiálu z důvodů, 
které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedené v 
týchž přílohách.


1716/ZM1418/27          .....             30

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- snižují


běžné výdaje


na § 4349, pol. 5909, ÚZ 1355, ORJ 180               
               o    3 473 tis. Kč


- zvyšují


neinvestiční transfery


na § 4349, pol. 5212, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      180 tis. Kč


na § 4349, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      210 tis. Kč


na § 4349, pol. 5221, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      914 tis. Kč


na § 4349, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      439 tis. Kč


na § 4349, pol. 5223, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o       30 tis. Kč


na § 4349, pol. 5229, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o       50 tis. Kč


investiční transfery


na § 4349, pol. 6321, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o       80 tis. Kč


na § 4349, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      400 tis. Kč


na § 4349, pol. 6323, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o     1 170 tis. Kč


1716/ZM1418/27          .....             30

3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
1716/ZM1418/27          .....             30

4) schvaluje
finanční rezervu v celkové výši 1.097 tis. Kč


jako rezervu alokovanou v rozpočtu ORJ 180 pro řešení 
mimořádných okolností či nově vzniklých potřeb v 
oblasti sociální péče v průběhu roku 2017.
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 7
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nehlasoval
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro