Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 09:58:33
bod č. 7. - Fúze společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1697/ZM1418/27          .....             35

1) souhlasí
se záměrem fúze sloučením společnosti Dům kultury Akord 
Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, 
náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO 47973145 a společnosti DK POKLAD, 
s.r.o., se sídlem Matěje Kopeckého 675/21, Poruba, 708 00 
Ostrava, IČO 47670576, kdy bude nástupnickou společností Dům 
kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - 
Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO 47973145,

za podmínky, že bude u společnosti Dům kultury Akord Ostrava - 
Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, 
náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO 47973145 proveden výmaz o 
zahájení insolvenčního řízení z 
obchodního rejstříku
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 31 Proti: 2 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 1, Zdržel se: 5)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Proti Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 6)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Proti
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen