Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 09:45:31
bod č. 5. - Návrh změn ve složení dozorčích rad společností Ostravské výstavy, a.s., Dům kultury města Ostravy, a.s., Garáže Ostrava, a.s. Návrh změny stanov společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1695/ZM1418/27          .....             35

1) projednalo

odstoupení XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX ve společnostech 
Ostravské výstavy, a.s., Dům kultury města Ostravy, a.s., Garáže Ostrava, a.s., 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu


1695/ZM1418/27          .....             35

2) navrhuje
do funkce člena dozorčí rady společnosti Ostravské výstavy, a.s., místo osoby 
uvedené v bodě 1) tohoto usnesení
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX 
XXXXXXX


1695/ZM1418/27          .....             35

3) navrhuje
do funkce člena dozorčí rady společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., 
místo osoby uvedené v bodě 1) tohoto usnesení
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX 
XXXXXXX


1695/ZM1418/27          .....             35

4) navrhuje
do funkce člena dozorčí rady společnosti Garáže Ostrava, a.s., místo osoby 
uvedené v bodě 1) tohoto usnesení
XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX


1695/ZM1418/27          .....             35

5) schvaluje
změnu stanov společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 5 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 5)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen