Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 09:44:27
bod č. 3. - Poskytnutí investiční účelové dotace pro rok 2017 z rozpočtu statutárního města Ostravy k financování nákladů na realizaci pamětní desky Rudolfa Tlapáka Matičnímu gymnáziu Ostrava, příspěvkové organizaci
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1693/ZM1418/27          .....             35

1) rozhodlo
o poskytnutí investiční účelové dotace ve 
výši 135 tis. Kč Matičnímu gymnáziu Ostrava, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Dr. Šmerala 
2565/25, 728 04 Ostrava, IČO 00842761, zastoupené Mgr. Ladislavem 
Vasevičem, ředitelem, na financování realizačních 
nákladů na pořízení pamětní desky Rudolfa 
Tlapáka


1693/ZM1418/27          .....             35

2) rozhodlo
o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
investiční účelové dotace z rozpočtu města Ostravy mezi 
statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo 
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 na straně poskytovatele 
a Matičním gymnáziem Ostrava, příspěvkové 
organizaci, se sídlem Dr. Šmerala 2565/25, 728 04 Ostrava, IČO 
00842761 na straně příjemce, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen