Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 12:48:05
bod č. 31. - Návrh darovacích smluv uzavřených mezi statutárním městem Ostravou a příjemci podpory z projektu „Koruna ze vstupu“
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1682/ZM1418/26          .....             33
1) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 150 000,- Kč 
právnické osobě: The Kukang Rescue program, z. s., IČO: 05611717, 
se sídlem Vinohradská 208/14, 120 00 Praha 2, dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 150 000,- Kč pro účely projektu The Kukang Rescue 
Program - ochrana outloňů váhavých a boj proti 
ilegálnímu obchodu se zvířaty v Indonésii na 
Sumatře dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu

1682/ZM1418/26          .....             33
2) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 50 000,- Kč 
právnické osobě: Derbianus Conservation, z. s., IČO: 22858598, se 
sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha 6, dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 50 000,- Kč pro účely projektu Derbianus Conservation 
- záchrana kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu dle 
Přílohy č. 3 předloženého materiálu

1682/ZM1418/26          .....             33
3) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč 
právnické osobě: Centre for Resources, Environment and Climate 
Change (CeREC), IČO: A-1140 (Registration number), se sídlem 26/17 Phung 
Chi Kien Street, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 67 500,- Kč pro účely projektu TSNM projekt (Langur 
indočínský) - záchrana a výzkum kriticky 
ohroženého langura indočínského ve Vietnamu dle 
Přílohy č. 4 předloženého materiálu

1682/ZM1418/26          .....             33
4) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč fyzické osobě:XXXXX XXXXXXXX, narozen 
XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXXX XX XX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, Indonesia dle důvodové zprávy a uzavření darovací 
smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou fyzickou osobou, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 67 500,- Kč pro účely projektu 
Coffee and Primate Conversation - ochrana gibona stříbrného v oblasti Centrální 
Jáva v Indonésii dle Přílohy č. 5 předloženého materiálu

1682/ZM1418/26          .....             33
5) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč 
právnické osobě: Global Wildlife Conservation, IČO: 26-2887967, 
PO Box 129, Austin, TX 78767-0129 USA, dle důvodové zprávy a 
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro 
účely projektu Saola Working Group (SWG) - ochrana Annamského 
pohoří na hranici Laosu a Vietnamu s cílem zachránit 
(nejen) saolu před vyhubením dle Přílohy č. 6 předloženého 
materiálu

1682/ZM1418/26          .....             33
6) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 35 000,- Kč fyzické osobě: XXXX XXXX XXXXXXXXX, 
narozena XXXXXXXXX, adresa trvalého bydliště XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXX X XXXXX, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Ostravou a uvedenou fyzickou osobou, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 35 000,- Kč pro účely programu 
Mořskéželvy.cz - ochrana mořských želv v Indonésii dle Přílohy č. 7 
předloženého materiálu 

1682/ZM1418/26          .....             33
7) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč fyzické osobě: XXXX XXXXX XXXXXX, 
narozen XXXXXXXXX, adresa trvalého bydliště XXXX XX XXX XX XXXX, dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou 
fyzickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 
25 000,- Kč pro účely projektu Projekt Poksai výzkumu sojkovce dvoubarvého 
(Garrulax bicolor) endemického pěvce z ostrova Sumatry dle Přílohy č. 8 
předloženého materiálu
 
1682/ZM1418/26          .....             33
8) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč 
právnické osobě: Yayasan Ekosistem Lestari, IČO: AHU-4978.AH.O 
1.04.Tahun 2009, se sídlem Jl. K.H. Wahid Hasyim No 51/74; Medan Baru; 
Medan 20154; Sumatera Utara; Indonesia, dle důvodové zprávy a 
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro 
účely projektu Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) - prevence 
vyhubení orangutana sumaterského a ochrany jeho 
přirozeného habitatu na Sumatře v Indonésii dle Přílohy č. 
9 předloženého materiálu

1682/ZM1418/26          .....             33
9) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč 
právnické osobě: Green-books.org z. s., IČO 02389355, se 
sídlem Veleslavínská 150/44, PSČ 162 00, Praha 6, dle 
důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 25 000,- Kč pro účely projektu Green-books.org - 
poskytování dětských knih o zvířatech, 
rostlinách a přírodě v indonéském jazyce v 
Indonésii, dle Přílohy č. 10 předloženého materiálu

1682/ZM1418/26          .....             33
10) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje financování
pol. 8115, ORJ 120 ............................... o 470 tis. Kč

- zvyšují neinvestiční nedotační transfery 
neziskovým a podobným organizacím
§ 3741, pol. 5240, ORJ 190 .................. o 225 tis. Kč

- zvyšují dary obyvatelstvu
§ 3741, pol. 5492, ORJ 190 .................. o 60 tis. Kč

- zvyšují peněžní dary do zahraničí
§ 3741, pol. 5531, ORJ 190 ................. o 185 tis. Kč

1682/ZM1418/26          .....             33
11) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
10) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro