Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 12:39:12
bod č. 54. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci a návrh odejmout nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, vše k.ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1679/ZM1418/26          .....             32
1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k.ú. 
Staré Hamry 2, obec Ostravice, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to pozemky:

- p.č.st. 3167, jehož součástí je stavba: Ostravice, č.e. 662, 
rod. rekr.
- p.p.č. 983/1
- p.p.č. 983/10

1679/ZM1418/26          .....             32
2) rozhodlo
odejmout nemovité věci v k.ú. Staré Hamry 2, obec 
Ostravice ze svěření městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a to pozemky:

- p.č.st. 3167, jehož součástí je stavba: Ostravice, č.e. 662, 
rod. rekr.
- p.p.č. 983/1
- p.p.č. 983/10

za podmínky, že k odejmutí nemovitých věcí ze 
svěření městskému obvodu vydá zastupitelstvo 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz kladné 
stanovisko
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro