Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 12:36:38
bod č. 48. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1677/ZM1418/26          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v 
k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Poruba, a to:

- pozemek parc.č. 292

- část pozemku parc.č. 294 o výměře 185 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 2998-19/2017 vyhotoveného pro 
k.ú. Poruba, obec Ostrava, dosud nepotvrzeného 
katastrálním úřadem, oddělena a nově označena jako pozemek 
parc.č. 294/2

- část pozemku parc.č. 295 o výměře 291 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 2998-19/2017 vyhotoveného pro 
k.ú. Poruba, obec Ostrava, dosud nepotvrzeného 
katastrálním úřadem, oddělena a nově označena jako pozemek 
parc.č. 295/2,

a to vše za podmínky, že Státní fond 
životního prostředí České republiky, se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020279 vydá městskému 
obvodu Poruba souhlas k prodeji části pozemků parc.č. 294 nově 
označené jako pozemek parc.č. 294/2 a parc.č. 295 nově označené 
jako pozemek parc.č. 295/2

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 47 Proti: 1 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro