Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 12:35:54
bod č. 47. - Návrh směnit nemovitosti v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1676/ZM1418/26          .....             32
1) rozhodlo
směnit nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Pustkovec a 
to:             
- část pozemku parc. č. 4222/1, o výměře 105 m2, která je dle geometrického 
plánu  č. 5643-45/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 4222/7- 
část pozemku parc. č. 4223/1, o výměře 6 m2, která je dle téhož geometrického 
plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 4223/6
za- část pozemku parc. č. 4403, o výměře 28 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 5643-45/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 4403/4- 
pozemek parc. č. 4223/4, o výměře 83 m2
oba ve vlastnictví XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nehlasoval Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro