Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 12:32:06
bod č. 45. - Návrh koupit a přijmout darem nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1674/ZM1418/26          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2862, trvalý travní porost, o výměře 220 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/13, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2862, 
trvalý travní porost, o výměře 14 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a 
nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/32, trvalý travní porost
od vlastníkaXXXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXX XXXX
za sjednanou kupní cenu celkem 257.400,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.

1674/ZM1418/26          .....             32
2) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 3849/8, orná půda, o výměře 99 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 
3860/7, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 3849/8, orná půda, 
o výměře 10 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako 
pozemek parc. č. 3860/29, orná půda
od vlastníkaXXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXX XXXXXXX XXX 
XX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX
za sjednanou kupní cenu celkem 109.000,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.

1674/ZM1418/26          .....             32
3) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2860, trvalý travní porost, o výměře 86 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/15, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2860, 
trvalý travní porost, o výměře 20 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a 
nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/34, trvalý travní porost
od vlastníkaXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX
za cenu obvyklou celkem 33.920,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

1674/ZM1418/26          .....             32
4) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2842, trvalý travní porost, o výměře 111 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/18, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2842, 
trvalý travní porost, o výměře 52 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a 
nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/37, trvalý travní porost
od podílových spoluvlastníků- XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 
1/3)- XXXX XXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3)- XXXXX XXXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/3)
za cenu obvyklou celkem 52.160,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

1674/ZM1418/26          .....             32
5) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2867, trvalý travní porost, o výměře 161 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/10, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2867, 
trvalý travní porost, o výměře 57 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a 
nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/30, trvalý travní porost
od podílových spoluvlastníků- XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX 
XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)- 
XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)
za cenu obvyklou celkem 69.760,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

1674/ZM1418/26          .....             32
6) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2832, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/22, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2832, 
ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle téhož geometrického plánu 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/42, ost. plocha, ost. 
komunikace- část pozemku parc. č. 2832, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 4 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako 
pozemek parc. č. 3860/44, ost. plocha, ost. komunikace
od podílových spoluvlastníků- XXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve 
výši 1/4)- XXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/4)
za sjednanou kupní cenu celkem 17.600,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu.
Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.

1674/ZM1418/26          .....             32
7) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2836, trvalý travní porost, o výměře 101 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/20, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2836, 
trvalý travní porost, o výměře 12 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a 
nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/40, trvalý travní porost- část 
pozemku parc. č. 2836, trvalý travní porost, o výměře 3 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/41, 
trvalý travní porost
od podílových spoluvlastníků- XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 
1/4)- XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/8)- XXXXXX XXXXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(spoluvlastnický podíl ve výši 3/8)
za sjednanou kupní cenu celkem 124.120,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu.
Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.

1674/ZM1418/26          .....             32
8) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 3849/7, orná půda, o výměře 61 m2, dle geometrického 
plánu č. 3274-200a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 
3860/6, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 3849/7, orná půda, 
o výměře 2 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako 
pozemek parc. č. 3860/28, orná půda
od vlastníkaXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXX XXXX XXX 
XX XXXXXXXXX
za sjednanou kupní cenu celkem 69.300,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 9 předloženého materiálu.
Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.

1674/ZM1418/26          .....             32
9) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 2840, trvalý travní porost, o výměře 550 m2, dle 
geometrického plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc. č. 3860/2, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku parc. č. 2840, 
trvalý travní porost, o výměře 381 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou 
a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/38, trvalý travní porost
od vlastníkaXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX
za sjednanou kupní cenu celkem 931.000,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 10 předloženého materiálu.
Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.

1674/ZM1418/26          .....             32
10) rozhodlo
přijmout darem nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava, a to:

- pozemek parc. č. 3853/3, ost. plocha, ost. komunikace

- pozemek parc. č. 3853/6, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 58 
m2, dle geometrického plánu č. 3274-200e/2016 oddělena a nově 
označena jako pozemek parc. č. 3816/4, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 
103 m2, dle téhož geometrického plánu oddělena a nově 
označena jako pozemek parc. č. 3816/5, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 2 
m2, dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena 
jako pozemek parc. č. 3816/7, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 37 
m2, dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena 
jako pozemek parc. č. 3816/9, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 
105 m2, dle téhož geometrického plánu oddělena a nově 
označena jako pozemek parc. č. 3816/10, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 20 
m2, dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena 
jako pozemek parc. č. 3816/11, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3830/1, ost. plocha, silnice, o výměře 2 
m2, dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena 
jako pozemek parc. č. 3830/5, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 3 
m2, dle geometrického plánu č. 3274-200a/2016 oddělena a nově 
označena jako pozemek parc. č. 3860/9, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3853/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 169 m2, dle téhož geometrického plánu 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3853/18, ost. plocha, ost. 
komunikace

- část pozemku parc. č. 3853/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 530 m2, dle téhož geometrického plánu 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3860/1, ost. plocha, ost. 
komunikace

- část pozemku parc. č. 3853/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 1 m2, dle téhož geometrického pánu oddělena 
a nově označena jako pozemek parc. č. 3860/8, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3853/15, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 6 m2, dle téhož geometrického plánu oddělena 
a nově označena jako pozemek paarc. č. 3853/15, ost. plocha, ost. komunikace

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 33 
m2, dle geometrického plánu č. 3274-200d/2016 oddělena a nově 
označena jako pozemek parc. č. 3860/21, ost. plocha, ost. komunikace

od vlastníka

Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 
117, 702 18 Ostrava, zastoupený Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 
95 711, sídlo Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 11 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro