Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 12:15:32
bod č. 24. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabová,v k.ú. Nová Bělá a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města darovat nemovitou věc v k.ú. Karviná-město, obec Karviná
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1665/ZM1418/26          .....             32
1) rozhodlo
že město nemá záměr prodatčást pozemku parc.č. 1899/9 - orná půda o výměře 1900 
m2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Hrabová, dle přílohy č. 1/1 předloženého 
materiálu 

1665/ZM1418/26          .....             32
2) rozhodlo
že město nemá záměr prodatpozemek parc.č. 986/6 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Nová Bělá
 
1665/ZM1418/26          .....             32
3) rozhodlo
že město nemá záměr prodatčást pozemku p.p.č. 340/5 - ost. plocha, zeleň o 
výměře 838 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih,  dle geodetického zaměření, 
které je přílohou č. 5/2  předloženého materiálu 

1665/ZM1418/26          .....             32
4) rozhodlo
o záměru města darovatpozemek parc. č. 4018/2  v k. ú. Karviná-město, obec 
Karviná, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 13
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Nehlasoval Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nehlasoval Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nehlasoval
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Nehlasoval
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro