Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 12:14:59
bod č. 23. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava a v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1664/ZM1418/26          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat

- pozemek parc. č. 3028/4 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřeného městskému obvodu Hrabová

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1664/ZM1418/26          .....             32
2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat
- pozemek parc.č. 989/1
- pozemek parc.č. 989/4,
oba v k.ú. Svinov, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřených městskému obvodu Svinov

1664/ZM1418/26          .....             32
3) rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 2900
- pozemek parc.č. 2902
- pozemek parc.č. 2903,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřených městskému obvodu Svinov

- pozemek parc.č. 2901,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava

1664/ZM1418/26          .....             32
4) rozhodlo
že město nemá záměr prodat
- pozemek parc.č. 3428/17 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřeného městskému obvodu Stará Bělá
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro