Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 11:00:09
bod č. 22. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, k.ú. Poruba-sever a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1663/ZM1418/26          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou 
městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 2597/1

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1663/ZM1418/26          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část pozemku parc.č. 
3751/9, která je dle geometrického plánu č. 2856-198/2016 
vyhotoveného pro k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově 
označena jako pozemek parc.č. 3751/257 o výměře 16 m2

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1663/ZM1418/26          .....             32
3) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Poruba, a to části pozemku 
parc.č. 3751/9, které jsou dle geometrického plánu č. 
2856-198/2016 vyhotoveného pro k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
odděleny a nově označeny jako pozemky parc.č. 3751/253 o výměře 29 m2 a 
parc.č. 3751/254 o výměře 14 m2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1663/ZM1418/26          .....             32
4) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Poruba, a to části pozemku 
parc.č. 3751/9, které jsou dle geometrického plánu č. 
2856-198/2016 vyhotoveného pro k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
odděleny a nově označeny jako pozemky parc.č. 3751/251 o výměře 10 m2 a 
parc.č. 3751/252 o výměře 32 m2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1663/ZM1418/26          .....             32
5) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část pozemku parc.č. 
3751/9, která je dle geometrického plánu č. 2856-198/2016 
vyhotoveného pro k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově 
označena jako pozemek parc.č. 3751/250 o výměře 16 m2

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1663/ZM1418/26          .....             32
6) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část pozemku parc.č. 
3751/9, která je dle geometrického plánu č. 2856-198/2016 
vyhotoveného pro k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově 
označena jako pozemek parc.č. 3751/248 o výměře 34 m2

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1663/ZM1418/26          .....             32
7) rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část 
pozemku parc.č. 3751/9, která je dle geometrického plánu 
č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3751/249 o výměře 
31 m2

1663/ZM1418/26          .....             32
8) rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 
3751/153
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 48 Proti: 1 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Proti Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro