Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 10:58:37
bod č. 19. - Návrh na záměr města prodat pozemek a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita lehká průmyslová zóna "Nad Porubkou"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1660/ZM1418/26          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené části pozemků v 
k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Poruba, a to:

- část pozemku parc. č. 2801/118 o výměře 27 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 2973-215/2016 vyhotoveného pro 
k. ú. Poruba, obec Ostrava, v roce 2016, označená jako pozemek 
parc. č. 2801/177 v k. ú. Poruba, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 3007/1 o výměře 227 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 2973-215/2016 vyhotoveného pro 
k. ú. Poruba, obec Ostrava, v roce 2016, označená jako pozemek 
parc. č. 3007/5 v k. ú. Poruba, obec Ostrava

společnosti ALPEX servis a.s., IČO: 268 67 150, se sídlem Nad Porubkou 
2227/31, Poruba, PSČ 708 00, Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1660/ZM1418/26          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc. č. 2801/15 v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřený městskému obvodu Poruba,

společnosti ALPEX servis a.s., IČO: 268 67 150, se sídlem Nad Porubkou 
2227/31, Poruba, PSČ 708 00, Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro