Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 10:58:05
bod č. 18. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1659/ZM1418/26          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města směnit
níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:
- pozemek p.p.č. 526/51
- pozemek p.p.č. 526/52
- pozemek p.p.č. 526/53
- pozemek p.p.č. 526/57
- pozemek p.p.č. 526/59
- pozemek p.p.č. 526/64 

za 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, 
obec Ostrava, ve vlastnictví VÍTKOVICE ARÉNY, a.s., 
Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30, IČO: 259 11 368, a to:
- pozemek p.p.č. 553/82
- pozemek p.p.č. 553/83
- pozemek p.p.č. 553/84

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1659/ZM1418/26          .....             32
2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat
část pozemku p.p.č. 251/8 - ost. plocha, ost. komunikace o 
výměře 96 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeného 
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 5/1 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro