Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 10:57:33
bod č. 17. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1658/ZM1418/26          .....             32
1) rozhodlo
směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to:

- pozemek parc.č. 198/21
- část pozemku parc.č. 198/12, o výměře 79 m2, dle 
geometrického plánu č. 2173-70/2016 oddělenou a nově označenou 
jako pozemek parc.č. 198/26
- část pozemku parc.č. 198/13, o výměře 45 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 198/28
- část pozemku parc.č. 198/13, o výměře 1 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 198/29
(vše ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice)

za

- část pozemku parc.č. 198/20, o výměře 106 m2, dle 
geometrického plánu č. 2173-70/2016 oddělenou a nově označenou 
jako pozemek parc.č. 198/27
(ve vlastnictví fyzických osob)

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č 2 předloženého 
materiálu

1658/ZM1418/26          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek parc.č. 
198/27, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že předmětný pozemek statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví

1658/ZM1418/26          .....             32
3) rozhodlo
označit nově vzniklý pozemek parc.č. 198/27, k.ú. Radvanice, obec 
Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a 
Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do 
svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro