Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 10:56:17
bod č. 14. - Návrh na svěření věcí movitých městským obvodům Poruba, Ostrava - Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a Krásné Pole
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1655/ZM1418/26          .....             32
1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek 
svěřený městským obvodům dle ustanovení čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
a to:

městskému obvodu Poruba

9 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 33.432,30 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) 
v lokalitě:

- Náměstí V. Vacka - 6 ks za 22.288,20 Kč
- Mephacentrum - 3 ks za 11.144,10 Kč

městskému obvodu Ostrava - Jih
19 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 70.579,30 Kč (3.714,70 Kč / 
1ks) v lokalitě:
- Brodway - 3 ks za 11.144,10 Kč
- Poliklinika - 3 ks za 11.144,10 Kč
- ul. Lumírova - 3 ks za 11.144,10 Kč
- Náměstí SNP - 3 ks za 11.144,10 Kč
- ul. A. Poledníka - 3 ks za 11.144,10 Kč
- ul. Kašparova - 3 ks za 11.144,10 Kč
- kino Luna - 1 ks za 3.714,70 Kč

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
8 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 29.717,60 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) 
v lokalitě:
- Parník - 2 ks za 7.429,40 Kč
- DKMO - 6 ks za 22.288,20 Kč

městskému obvodu Slezská Ostrava
6 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 22.288,20 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) 
v lokalitě:
- Gagarinovo náměstí - 3 ks za 11.144,10 Kč
- ul. Těšínská - 3 ks za 11.144,10 Kč

městskému obvodu Krásné Pole
3 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 11.144,10 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) 
v lokalitě:
- školní jídelna 3 ks za 11.144,10 Kč

1655/ZM1418/26          .....             32
2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městským obvodům Poruba, Ostrava - Jih, Moravská 
Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a Krásné Pole dle 
ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků 
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro