Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 10:55:46
bod č. 13. - Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1654/ZM1418/26          .....             32
1) rozhodlo
darovat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:

- pozemek parc. č. 3589/45

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz

a

- pozemek parc. č. 3589/50

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, se sídlem 28. 
října 2771/117, 702 00, Ostrava, zastoupenému Správou 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00, 
Ostrava

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu

1654/ZM1418/26          .....             32
2) rozhodlo
přijmout darem pozemek parc. č. 3589/54 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se 
sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava, zastoupeného 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací, IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, 
Přívoz, 702 00, Ostrava

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro