Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 10:41:04
bod č. 9. - Návrh Programu podpory veřejných kulturních služeb v oblasti hudebního a scénického umění na území statutárního města Ostrava v letech 2018 - 2023 a návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí neinvestiční víceleté dotace v oblasti kultury
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1649/ZM1418/26          .....             31
1) schvaluje
Program podpory veřejných kulturních služeb v oblasti 
hudebního a scénického umění na území 
statutárního města Ostrava v letech 2018 - 2023 dle 
přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu

1649/ZM1418/26          .....             31
2) rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení 
na poskytnutí neinvestiční víceleté dotace v 
oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava dle 
přílohy č. 1, 2 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu

1649/ZM1418/26          .....             31
3) ukládá
radě města začlenit do návrhu rozpočtu statutárního města 
Ostrava pro rok
- 2018 - částku ve výši  7 500 tis. Kč
- 2019 - částku ve výši 15 000 tis. Kč
- 2020 - částku ve výši 15 000 tis. Kč
- 2021 - částku ve výši 15 000 tis. Kč
- 2022 - částku ve výši 15 000 tis. Kč
- 2023 - částku ve výši  7 500 tis. Kč
na zajištění realizace umělecké činnosti v souladu s 
Programem podpory dle bodu 2) tohoto usnesení
Termín: prosinec 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022 
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nehlasoval
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro