Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 10:35:22
bod č. 55. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1645/ZM1418/26          .....             32
1) rozhodlo
o uzavření „Smlouvy o zániku předkupního 
práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy 
o úpravě práv a povinností mezi jejími 
účastníky a prohlášení a souhlasy“,

mezi

statutárním městem Ostrava

a

společností RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., IČ: 27844960, se 
sídlem: Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava,

a

společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČ: 65409574, se 
sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

dle důvodové zprávy a přílohy č. 10 předloženého 
materiálu

1645/ZM1418/26          .....             32
2) rozhodlo
o přijetí bankovních záruk:

a) bankovní záruky vystavené společností 
Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem: Praha 4, 
Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, spisová značka: B 1171 vedená u 
Městského soudu v Praze, až do výše 15.000.000,- Kč a

b) bankovní záruky vystavené společností 
Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem: Praha 4, 
Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, spisová značka: B 1171 vedená u 
Městského soudu v Praze, až do výše 37.780.000,- Kč,

za podmínky, že takovéto bankovní záruky budou 
řádně učiněny vůči statutárnímu městu Ostrava a 
svým obsahem budou zcela odpovídat ujednání dle 
smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 8 Nehlasovalo: 10
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Zdržel se Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Nehlasoval Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 6)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Nehlasoval Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Nehlasoval JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro