Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 10:20:30
bod č. 39. - Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. - změny související s koncepcí rozvoje a řízení společnosti
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1643/ZM1418/26          .....             35
1) rozhodlo
o zvýšení základního kapitálu 
společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se sídlem 
Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631, ze strany 
statutárního města Ostrava peněžitým vkladem 
statutárního města Ostrava ve výši 3.700.000,-- Kč, 
a to upsáním 74 ks listinných akcií 
znějících na jméno statutárního města 
Ostrava, v listinné podobě, přičemž hodnota 1 ks akcie činí 
50.000,-- Kč

1643/ZM1418/26          .....             35
2) schvaluje
změnu stanov společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se 
sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 
25379631, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s 
úpravou

1643/ZM1418/26          .....             35
3) souhlasí
se změnou podoby akcií společnosti Vědecko-technologický park 
Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 
Ostrava, IČO: 25379631, z listinných na zaknihované,

a to za podmínky zápisu zvýšení 
základního kapitálu společnosti 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., o 9.600.000,-- Kč na celkovou 
výši 14.000.000,-- Kč do obchodního rejstříku

1643/ZM1418/26          .....             35
4) rozhodlo
o zařazení částky 3 700 tis.Kč na navýšení 
základního kapitálu společnosti 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., do návrhu 
rozdělení přebytku hospodaření za rok 2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Nehlasoval Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro