Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 14:55:10
bod č. 38. - Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace, řešícího rozšíření aktivit společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v rámci projektů spolufinancovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce a navýšení nominální hodnoty závazku statutárního města Ostrava v těchto projektech
(Poznámka: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1631/ZM1418/25          .....             39

1) rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí investiční účelové dotace, ev. č. 
2827/2015/OD, uzavřené dne 5.11.2015, řešícího 
rozšíření aktivit společnosti Dopravní podnik 
Ostrava a.s. v rámci projektů spolufinancovaných z Programu 
švýcarsko-české spolupráce a 
navýšení nominální hodnoty závazku 
statutárního města Ostrava v těchto projektech z původní 
maximální hodnoty 22 703 708 Kč na 27 251 639 Kč, mezi 
statutárním městem Ostrava a společností Dopravní 
podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 
Ostrava, Moravská Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro