Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 14:50:08
bod č. 55. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Výsadba zeleně izolující lesopark Bělský les od ulice Plzeňské"
(Poznámka: Požadavek na opakované hlasování)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1629/ZM1418/25          .....             33

1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy ve výši 344.700 
Kč právnické osobě: Ostravské městské lesy a zeleň, 
s.r.o., IČO: 25816977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 
Ostrava na realizaci projektu "Výsadba zeleně 
izolující lesopark Bělský les od ulice 
Plzeňské" dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu a na straně statutárního 
města Ostravy o uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 
Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


1629/ZM1418/25          .....             33

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- zvyšuje financování

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ....................... o 345 tis. Kč


- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům - právnickým osobám

§ 1039, pol. 5213, ÚZ 1030, ORJ 190 .......... o 345 tis. Kč


1629/ZM1418/25          .....             33

3) ukládá
odboru financí a rozpočtu


realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Nehlasoval Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro