Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 14:46:44
bod č. 54. - Architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1627/ZM1418/25          .....             34

1) rozhodlo
o výběru nejvhodnějšího návrhu dle Protokolu o 
průběhu architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci 
veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu


1627/ZM1418/25          .....             34

2) rozhodlo
o vyplacení cen a odměn dle č. 11 Soutěžních podmínek a 
dle Protokolu o průběhu architektonicko-urbanistické soutěže na 
revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


1627/ZM1418/25          .....             34

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


a) sníží běžné výdaje na:


§ 3635, pol. 5166. ORJ 210..............................o 240 tis. Kč


b) zvyšují se běžné výdaje na:


§ 3699, pol. 5021, ORJ 210..............................o 206 tis. Kč


§ 3699, pol. 5362, ORJ 210..............................o 34 tis. Kč


1627/ZM1418/25          .....             34

4) ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 3)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Nehlasoval Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro