Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 14:31:30
bod č. 53. - Návrh na personální obměnu ve společnosti Garáže Ostrava, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1624/ZM1418/25          .....             34

1) navrhuje

odvolat člena představenstva obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se 
sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ 
25360817, a to: Ing. DXXXXX TXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXX XX

1624/ZM1418/25          .....             34

2) navrhuje

zástupce statutárního města Ostravy do představenstva společnosti Garáže 
Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 
1167/12, PSČ 702 00, IČ 25360817, a to:
XXXX XX XXX. MXXXXXX DXXXXXXXXX XXXXXX XXXX nar. XXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXX XX

Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 10
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nehlasoval
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro