Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 12:57:52
bod č. 28. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava a návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1617/ZM1418/25          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:


- pozemek p.p.č. 45/14


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


 


1617/ZM1418/25          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr směnit nemovité věci, a to:


- část pozemku parc. č. 4335/1, o výměře 704 m2, dle 
geometrického plánu č. 3938-275/2015 oddělena a nově označena 
jako pozemek parc.č. 4335/3, ostatní plocha, jiná plocha, v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, která je svěřená 
městskému obvodu Slezská Ostrava (viz příloha č. 2/3) 


za


- pozemek parc. č. 704/2 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve 
vlastnictví žadatele
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro