Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 12:57:19
bod č. 27. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Na Liškovci), návrh na záměr směnit pozemky v k. ú. Přívoz (ul. Palackého), návrh svěřit pozemek městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1616/ZM1418/25          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek p. p. č. 1350 v k.ú. Přívoz, 
obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


1616/ZM1418/25          .....             32

2) rozhodlo

o záměru města směnitpozemek p. č. st. 3273 v k. ú. Přívoz,ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
za
pozemek p. p. č. 130/21 v k. ú. Přívoz,ve vlastnictví manželů XXXXX XXXXXX, rok 
narození XXXX, bytem k XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXX a XXXXXXXXX 
XXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

1616/ZM1418/25          .....             32

3) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, 
že pozemek p. p. č. 130/21 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví


1616/ZM1418/25          .....             32

4) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 3) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
nemovitou věc uvedenou v bodě 3) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro